Nacházíte se na: Úvodní stránka > Náš tým

Náš tým

Jsme si vědomi toho, že kvalitní tým je pro vzdělávání a péči o nejmenší minimálně stejně důležitý jako prostředí a vzdělávací program. Své kolegy proto vybíráme maximálně pečlivě tak, aby měli vždy dostatečnou odbornou kvalifikaci, pracovní zkušenosti a hlavně spoustu energie, empatie a entuziazmu. Věříme, že je u nás v Bambínu cítit, že nás naše práce baví, je i naším koníčkem a součástí smyslu našich životů.
 

Lucie Pivoňková - ředitelka

Lucie žila po dokončení gymnázia 2 roky v Londýně, kde studovala angličtinu a pracovala jako au-pair. V roce 2006 úspěšně absolvovala magisterský program Univerzity v Pardubicích se zaměřením na Učitelství anglického jazyka. Za dobu studia získala množství zkušeností s výukou dětí předškolního a školního věku. Do roku 2008 sbírala zkušenosti v oblasti managementu a péče o klienty. Od roku 2008 se plně věnuje Bambínu, nově i projektu základní školy Square, která na Bambíno filosoficky navazuje.

Tomáš Trnka - spolumajitel

Než se začal věnovat předškolním dětem, pracoval Tomáš v oblasti developmentu jako manažer péče o klienty v rámci prodeje a správy, ale i v oblasti vedení projektů. Od roku 2005 figuroval ve vedení developerské skupiny, kde měl na starosti zejména PR a rozvoj lidských zdrojů. Od roku 2008 se Tomáš věnuje Bambínu, nově i projektu základní školy Square, která na Bambíno filozoficky navazuje.

Veronika Pavlíčková - péče o klienty

Veronika se narodila v Kladně a vystudovala střední odbornou školu v oboru veřejnoprávní činnost. V Bambínu se Veronika stará o klienty, i o hladký chod kanceláře. Protože má ráda děti, je moc spokojená, že může pracovat ve veselém prostředí školky.

Veronika Petrová - péče o klienty

Veronika pochází z Moravy, kde vystudovala cestovní ruch. Jelikož má ráda čísla a tabulky a zároveň ji baví komunikace s lidmi, v Bambínu našla ideální spojení v péči o klienty. Ráda tráví čas u dobré knihy anebo maluje.

Magdalena Nedvědová - učitelka ve školce

Magda vystudovala v Praze Fakultu tělesné výchovy a sportu a po ukončení studia se sportu věnovala profesionálně. Poté odjela do Velké Británie, kde strávila osm let a kromě práce na základní škole tam vychovala dvě své děti. Nyní žije se svou rodinou v Praze a nastoupila k nám do školky, kde může mimo jiné dětem pomáhat s angličtinou a dělat jim radost svou hrou na klavír, které se aktivně věnuje.

Kateřina Pálková - učitelka ve školce

Katka vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní pedagogiku a než se usadila u nás, získala mnoho zkušeností v mateřských školkách na Moravě, odkud pochází. Katka v Bambínu o svých kvalitách rychle přesvědčila, a proto v roce 2012 dostala důvěru jako headteacher - vedoucí učitelka.

Liza Dysch - učitelka ve školce

Liza pochází z Manchesteru, UK. Do Prahy se přestěhovala v březnu 2016 se záměrem dokončit TEFL certifikát a strávit nějaký čas v České republice jako učitelka angličtiny. Studovala a věnovala se divadlu. Má mnoho zkušeností s režírováním dětí a pořádání divadelních workshopů pro děti. Zkušenosti získala i jako dobrovolník na základní škole v Británii, kde pracují její rodiče a jako animátor v zábavním parku. Liza má ráda četbu, cestování a hudbu.

Renata Capová - učitelka ve školce

Renata pochází z malé vesnice, která leží v Brdských lesích. Vystudovala SOŠ-sociálněspravni činnost. Po střední škole chodila rok na kurzy psychologie a potom nastoupila na Univerzitu Jana Amose Komenského, kde vystudovala Speciální pedagogiku - Vychovatelstvi. Má o 11let mladšího brášku, kterého od mala často hlídala. Během svých studii chodila do rodin děti hlídat a jezdila s dětmi na tábory. Prace s dětmi ji baví a velice naplňuje. Umí aktivně anglicky a znakový jazyk a pasivně ruštinu. Ráda čte, hraje stolní tennis a plave.

Karolína Vidovič - učitelka ve školce

Karolína pochází ze Slovinska. Vystudovala předškolní pedagogiku, protože vždy milovala práci s dětmi, které se věnovala již při studiích. Po škole se rozhodla, že vycestuje do Prahy. Zde pracovala rok s dětmi se speciálními potřebami. V Praze se jí moc zalíbilo a poslední tři roky pracovala v Bambínu na Vinohradech, kde se toho mnoho naučila. Nyní pracuje u nás v Dejvicích. Ve volném čase ráda čte a cestuje.

Iva Voráčková - učitelka ve školce

Iva se narodila v Praze. Vystudovala VOŠ Cestovního ruchu. Po studiích a roce práce v cestovní kanceláři se rozhodla odjet do UK, aby se zdokonalila v angličtině. V Británii nakonec žila 6 let a pracovala jako au-pair a soukromá chůva. Žila také rok na Novém Zélandu a v Kanadě. Poslední čtyři roky studovala a pracovala v Austrálii. Dokončila Diplom of Early Childhood education and care a při studiu pracovala 2,5 roku ve školce. Do Prahy se natrvalo vrátila v prosinci 2016.

Tereza Hodinová - učitelka v mini-školce

Tereza po dokončení gymnázia vystudovala Filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově, obor francouzština a latina. Prakticky od studií se věnuje učení francouzštiny, vzdělávání dětí a překladatelství. Bambíno přišla Tereza posílit po tom, co si, třikrát, příjemně plnila své mateřské povinnosti. Kromě dětí Terezu baví zpěv, výtvarné činnosti a četba.

Eda Šípek - učitel ve školce

Eda pochází z Hradce Králové a vystudoval vyšší odbornou školu se zaměřením na předškolní výchovu. Předtím hrál dva roky v pojízdném divadle pro školky a školy, a ještě předtím vystudoval uměleckoprůmyslovou střední školu. Jako dobrovolník má zkušenosti s dětmi z pěstounských rodin a dětských domovů. Baví ho sborový zpěv, tvoření, výzvy a dobrodružství.

Martina Koštálová - učitelka v mini-školce

Martina pochází ze Žďáru nad Sázavou. Vystudovala střední zdravotnickou školu a již při studiu se věnovala hlídání dětí. Po maturitě pracovala dva roky jako chůva v jedné rodině. Když děti odrostly, nastoupila do Bambína, kde se stará o ty nejmenší. Je aktivní sportovec. Věnuje se basketballu, florbalu a futsalu.

Nikola Rišková - učitelka v jeslích

Nikola vystudovala taneční konzervatoř a nultý ročník psychologie, taneční konzervatoř ukončila absolutoriem. Nyní dokončuje dálkové studium na Ostravské univerzitě v Ostravě, obor Speciální pedagogika. Dva roky učila v mateřských školách a v tanečním studiu tanec. Několik zkušeností nasbírala na stážích v dětském domově, v mateřských školách, v mateřských školách speciálních a v logopedické poradně. Její záliby jsou tanec, hra na klavír, snowboarding a další různé druhy sportů.

Kristýna Štastná - učitelka v jeslích

Kristýna pochází ze Ždáru nad Sázavou, kde vystudovala střední průmyslovou školu. Při studiu se začala věnovat vedení tanečních a sportovních kroužků pro děti a mládež. Přes 5 let jezdí na tábory jako oddílový a programový vedoucí. Měla možnost, vyzkoušet si práci ve školce a v letní škole v Anglii. Aktivně se věnuje florbalu, mezi její další záliby patří sport, tanec, dobrodružství a poznávání nových věcí.

Veronika Kubíková - učitelka v jeslích

Veronika pochází ze Šumavy. Vystudovala soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého. Od mala se věnuje zpěvu a hraní na flétnu. Před nástupem do Bambína čtyři roky pracovala jako chůva a práce s dětmi ji velmi baví. Ve volných chvílích ráda jezdí do přírody se svou fenkou Elou, čte knížky, chodí do divadla a sportuje. Nyní se v Bambínu stará o naše nejmladší děti v jesličkách.

Alena Hauptmanová - speciální pedagožka a logopedka

Alena vystudovala speciální pedagogiku zaměřenou na poruchy učení a logopedii. Dlouhá léta se věnuje intenzivní práci s dětmi ať už s postižením či jakýmkoliv nadáním. Pracuje na osobním rozvoji dětí i dospělých v rámci volnočasových aktivit a speciálně pedagogického poradenství. V Bambínu pomáhá s komplexním rozvojem dětí a zavádění nových vzdělávacích metod do bambíního života. Má ráda divadlo a hudbu. Volný čas tráví na cestách nebo s příběhy všeho druhu.

Sylvie Stretti - poradce v oblasti psychosociální

Léta pracuje s dětmi v různých situacích, které se týkají psycho-sociální oblasti - vývojové, krizové, rodinné a terapeutické. Více jak deset let pracovala s dětmi v krizových situacích, spolupracovala na vzdělávání pro NNO, firmy i na UK. V Bambínu se podílí na tvorbě kurzů pro učitele, spolupracuje s nimi na řešení náročných situací, které dětský kolektiv zažívá. Pomáhá také hledat možnosti komunikace, když se děti nachází v náročném přechodovém vývojovém období. Proč zrovna Bambíno? Protože je to školka, kde se zajímají o dítě, které je bráno jako součást rodinného systému. Protože dítě je v Bambínu kamarád a protože jsou tady moc prima lidi.

Marcela Blahotová - hospodyně

Marcela u nás v Bambínu připravuje pro děti chutné a zdravé svačinky a servíruje obědy. Mimo to pomáhá udržovat naši školku čistou a voňavou. Baví ji zahradničení, které uplatňuje v sezóně pěstováním čerstvých bylinek na naší terase.

Václav Brandtl - řidič

Vašek má dvacetiletou praxi v přepravě osob. Nějakou dobu zajišťoval dopravu studentů do mezinárodní školy v Nebušicích. Je starostlivým otcem tří potomků, s dětmi má velkou trpělivost a dbá na jejich bezpečí a pohodlí. Nyní zajišťuje přepravu našich dětí do školky a ze školky, stará se o ně jako o vlastní a práce s nimi ho moc baví.

Dina Kaminska - uklízečka

Jedna z nejdůležitějších věcí v jesličkách a školce je čistota - o tu se u nás velmi pečlivě stará právě Dina.

Jan Trnka - správce budovy

Honzovou každodenní starostí je péče o budovy a zahrady Bambína. Pokud ho u nás potkáte, zřejmě zrovna ponese šroubovák nebo vrtačku. Dospěláci v Bambínu jsou rádi, že májí ve školce někoho tak šikovného a děti prostě milují pozorovat Honzu při práci a velmi často chtějí pomáhat.

Zuzana Sahligerová - manažerka vzdělávacích projektů

Zuzka je z učitelské rodiny a odmalička se věnuje angličtině. Proto není divu, že patří mezi její největší koníčky a vyzkoušela si ji již v mnoha různých podobách – od cestování, tlumočení a překládání přes učení až po řízení jazykové školy, kde zjistila, že jí moc baví i práce s dětmi. Po vystudování VŠE v Praze se nakrátko odstěhovala zpět na Slovensko a po návratu do Prahy posílila náš tým jako asistentka vedení.

Klára Uličná - externí pedagogický konzultant

Klára žila, po vystudování střední zdravotnické školy, téměř 2 roky ve Velké Británii, kde pracovala jako au-pair a jako asistentka pedagoga v mateřské škole. Po návratu domů absolvovala obor Učitelství anglického jazyka na Univerzitě Pardubice a následně doktorský studijní program Filologie, obor Didaktika konkrétního jazyka na Karlově Univerzitě. V současné době pracuje jako didaktik anglického jazyka v přípravném vzdělávání učitelů na Karlově univerzitě a spolupracuje s námi na projektu Bambíno.


Kariéra

Zaujalo vás Bambíno a máte zájem u nás pracovat? Kontaktujte nás na emailu
hr@skolka-bambino.cz!

Reference

Nebylo jednoduché najít jesličky pro našeho syna Marca, který trpí závažnými potravinovými alergiemi, až Bambíno nám vyšlo se vším vstříc. Poprvé jsme hledali jesličky pro Marca krátce poté, co oslavil své první narozeniny, ale bohužel v námi původně vybraných soukromých jesličkách byl jen jeden den a dost- Marca jsme našli plačícího pomalu bez povšimnutí a navíc Marcova...

Aneta a Javier Hernandézovi
rodiče Marca

Více referencí

KIDS web
Vstoupit

Novinky

11.1.2018

Návštěva policie v MŠ Bambíno

Minulý týden jsme měli v Bambínu významnou návštěvu - přišli se za námi podívat dva policisté, kteří nám pověděli moc hezkou a poučnou pohádku o medvídkovi Brumlovi. Brumla na začátku pletl spoustu věcí, dokonce utekl ze školky do města,...
5.12.2017

Do Bambína přišel Mikuláš!

Nebudete tomu věřit, ale letos se k nám do Bambína přišel podívat Mikuláš s andělem! Jistě ho to stálo hodně odvahy, protože v Bambínu se to od rána jen hemžilo malými i velkými čerty. Ještě že tu a tam byl i nějaký malý andělíček....