Nacházíte se na: Úvodní stránka > Náš tým

Náš tým

Jsme si vědomi toho, že kvalitní tým je pro vzdělávání a péči o nejmenší minimálně stejně důležitý jako prostředí a vzdělávací program. Své kolegy proto vybíráme maximálně pečlivě tak, aby měli vždy dostatečnou odbornou kvalifikaci, pracovní zkušenosti a hlavně spoustu energie, empatie a entuziazmu. Věříme, že je u nás v Bambínu cítit, že nás naše práce baví, je i naším koníčkem a součástí smyslu našich životů.
 

Lucie Pivoňková - ředitelka

Lucie žila po dokončení gymnázia 2 roky v Londýně, kde studovala angličtinu a pracovala jako au-pair. V roce 2006 úspěšně absolvovala magisterský program Univerzity v Pardubicích se zaměřením na Učitelství anglického jazyka. Za dobu studia získala množství zkušeností s výukou dětí předškolního a školního věku. Do roku 2008 sbírala zkušenosti v oblasti managementu a péče o klienty. Od roku 2008 se plně věnuje Bambínu, nově i projektu základní školy Square, která na Bambíno filosoficky navazuje.

Tomáš Trnka - spolumajitel

Než se začal věnovat předškolním dětem, pracoval Tomáš v oblasti developmentu jako manažer péče o klienty v rámci prodeje a správy, ale i v oblasti vedení projektů. Od roku 2005 figuroval ve vedení developerské skupiny, kde měl na starosti zejména PR a rozvoj lidských zdrojů. Od roku 2008 se Tomáš věnuje Bambínu, nově i projektu základní školy Square, která na Bambíno filozoficky navazuje.

Veronika Pavlíčková - péče o klienty

Veronika se narodila v Kladně a vystudovala střední odbornou školu v oboru veřejnoprávní činnost. V Bambínu se Veronika stará o klienty, i o hladký chod kanceláře. Protože má ráda děti, je moc spokojená, že může pracovat ve veselém prostředí školky.

Veronika Petrová - péče o klienty

Veronika pochází z Moravy, kde vystudovala cestovní ruch. Jelikož má ráda čísla a tabulky a zároveň ji baví komunikace s lidmi, v Bambínu našla ideální spojení v péči o klienty. Ráda tráví čas u dobré knihy anebo maluje.

Magdalena Nedvědová - učitelka ve školce

Magda vystudovala v Praze Fakultu tělesné výchovy a sportu a po ukončení studia se sportu věnovala profesionálně. Poté odjela do Velké Británie, kde strávila osm let a kromě práce na základní škole tam vychovala dvě své děti. Nyní žije se svou rodinou v Praze a nastoupila k nám do školky, kde může mimo jiné dětem pomáhat s angličtinou a dělat jim radost svou hrou na klavír, které se aktivně věnuje.

Kateřina Pálková - učitelka ve školce

Katka vystudovala střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní pedagogiku a než se usadila u nás, získala mnoho zkušeností v mateřských školkách na Moravě, odkud pochází. Katka v Bambínu o svých kvalitách rychle přesvědčila, a proto v roce 2012 dostala důvěru jako headteacher - vedoucí učitelka.

Liza Dysch - učitelka ve školce

Liza pochází z Manchesteru, UK. Do Prahy se přestěhovala v březnu 2016 se záměrem dokončit TEFL certifikát a strávit nějaký čas v České republice jako učitelka angličtiny. Studovala a věnovala se divadlu. Má mnoho zkušeností s režírováním dětí a pořádání divadelních workshopů pro děti. Zkušenosti získala i jako dobrovolník na základní škole v Británii, kde pracují její rodiče a jako animátor v zábavním parku. Liza má ráda četbu, cestování a hudbu.

Renata Capová - učitelka ve školce

Renata pochází z malé vesnice, která leží v Brdských lesích. Vystudovala SOŠ-sociálněspravni činnost. Po střední škole chodila rok na kurzy psychologie a potom nastoupila na Univerzitu Jana Amose Komenského, kde vystudovala Speciální pedagogiku - Vychovatelstvi. Má o 11let mladšího brášku, kterého od mala často hlídala. Během svých studii chodila do rodin děti hlídat a jezdila s dětmi na tábory. Prace s dětmi ji baví a velice naplňuje. Umí aktivně anglicky a znakový jazyk a pasivně ruštinu. Ráda čte, hraje stolní tennis a plave.

Karolína Vidovič - učitelka ve školce

Karolína pochází ze Slovinska. Vystudovala předškolní pedagogiku, protože vždy milovala práci s dětmi, které se věnovala již při studiích. Po škole se rozhodla, že vycestuje do Prahy. Zde pracovala rok s dětmi se speciálními potřebami. V Praze se jí moc zalíbilo a poslední tři roky pracovala v Bambínu na Vinohradech, kde se toho mnoho naučila. Nyní pracuje u nás v Dejvicích. Ve volném čase ráda čte a cestuje.

Iva Voráčková - učitelka ve školce

Iva se narodila v Praze. Vystudovala VOŠ Cestovního ruchu. Po studiích a roce práce v cestovní kanceláři se rozhodla odjet do UK, aby se zdokonalila v angličtině. V Británii nakonec žila 6 let a pracovala jako au-pair a soukromá chůva. Žila také rok na Novém Zélandu a v Kanadě. Poslední čtyři roky studovala a pracovala v Austrálii. Dokončila Diplom of Early Childhood education and care a při studiu pracovala 2,5 roku ve školce. Do Prahy se natrvalo vrátila v prosinci 2016.

Tereza Hodinová - učitelka v mini-školce

Tereza po dokončení gymnázia vystudovala Filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově, obor francouzština a latina. Prakticky od studií se věnuje učení francouzštiny, vzdělávání dětí a překladatelství. Bambíno přišla Tereza posílit po tom, co si, třikrát, příjemně plnila své mateřské povinnosti. Kromě dětí Terezu baví zpěv, výtvarné činnosti a četba.

Eda Šípek - učitel ve školce

Eda pochází z Hradce Králové a vystudoval vyšší odbornou školu se zaměřením na předškolní výchovu. Předtím hrál dva roky v pojízdném divadle pro školky a školy, a ještě předtím vystudoval uměleckoprůmyslovou střední školu. Jako dobrovolník má zkušenosti s dětmi z pěstounských rodin a dětských domovů. Baví ho sborový zpěv, tvoření, výzvy a dobrodružství.

Martina Koštálová - učitelka v mini-školce

Martina pochází ze Žďáru nad Sázavou. Vystudovala střední zdravotnickou školu a již při studiu se věnovala hlídání dětí. Po maturitě pracovala dva roky jako chůva v jedné rodině. Když děti odrostly, nastoupila do Bambína, kde se stará o ty nejmenší. Je aktivní sportovec. Věnuje se basketballu, florbalu a futsalu.

Nikola Rišková - učitelka v jeslích

Nikola vystudovala taneční konzervatoř a nultý ročník psychologie, taneční konzervatoř ukončila absolutoriem. Nyní dokončuje dálkové studium na Ostravské univerzitě v Ostravě, obor Speciální pedagogika. Dva roky učila v mateřských školách a v tanečním studiu tanec. Několik zkušeností nasbírala na stážích v dětském domově, v mateřských školách, v mateřských školách speciálních a v logopedické poradně. Její záliby jsou tanec, hra na klavír, snowboarding a další různé druhy sportů.

Kristýna Štastná - učitelka v jeslích

Kristýna pochází ze Ždáru nad Sázavou, kde vystudovala střední průmyslovou školu. Při studiu se začala věnovat vedení tanečních a sportovních kroužků pro děti a mládež. Přes 5 let jezdí na tábory jako oddílový a programový vedoucí. Měla možnost, vyzkoušet si práci ve školce a v letní škole v Anglii. Aktivně se věnuje florbalu, mezi její další záliby patří sport, tanec, dobrodružství a poznávání nových věcí.

Veronika Kubíková - učitelka v jeslích

Veronika pochází ze Šumavy. Vystudovala soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého. Od mala se věnuje zpěvu a hraní na flétnu. Před nástupem do Bambína čtyři roky pracovala jako chůva a práce s dětmi ji velmi baví. Ve volných chvílích ráda jezdí do přírody se svou fenkou Elou, čte knížky, chodí do divadla a sportuje. Nyní se v Bambínu stará o naše nejmladší děti v jesličkách.

Alena Hauptmanová - speciální pedagožka a logopedka

Alena vystudovala speciální pedagogiku zaměřenou na poruchy učení a logopedii. Dlouhá léta se věnuje intenzivní práci s dětmi ať už s postižením či jakýmkoliv nadáním. Pracuje na osobním rozvoji dětí i dospělých v rámci volnočasových aktivit a speciálně pedagogického poradenství. V Bambínu pomáhá s komplexním rozvojem dětí a zavádění nových vzdělávacích metod do bambíního života. Má ráda divadlo a hudbu. Volný čas tráví na cestách nebo s příběhy všeho druhu.

Sylvie Stretti - poradce v oblasti psychosociální

Léta pracuje s dětmi v různých situacích, které se týkají psycho-sociální oblasti - vývojové, krizové, rodinné a terapeutické. Více jak deset let pracovala s dětmi v krizových situacích, spolupracovala na vzdělávání pro NNO, firmy i na UK. V Bambínu se podílí na tvorbě kurzů pro učitele, spolupracuje s nimi na řešení náročných situací, které dětský kolektiv zažívá. Pomáhá také hledat možnosti komunikace, když se děti nachází v náročném přechodovém vývojovém období. Proč zrovna Bambíno? Protože je to školka, kde se zajímají o dítě, které je bráno jako součást rodinného systému. Protože dítě je v Bambínu kamarád a protože jsou tady moc prima lidi.

Marcela Blahotová - hospodyně

Marcela u nás v Bambínu připravuje pro děti chutné a zdravé svačinky a servíruje obědy. Mimo to pomáhá udržovat naši školku čistou a voňavou. Baví ji zahradničení, které uplatňuje v sezóně pěstováním čerstvých bylinek na naší terase.

Václav Brandtl - řidič

Vašek má dvacetiletou praxi v přepravě osob. Nějakou dobu zajišťoval dopravu studentů do mezinárodní školy v Nebušicích. Je starostlivým otcem tří potomků, s dětmi má velkou trpělivost a dbá na jejich bezpečí a pohodlí. Nyní zajišťuje přepravu našich dětí do školky a ze školky, stará se o ně jako o vlastní a práce s nimi ho moc baví.

Dina Kaminska - uklízečka

Jedna z nejdůležitějších věcí v jesličkách a školce je čistota - o tu se u nás velmi pečlivě stará právě Dina.

Jan Trnka - správce budovy

Honzovou každodenní starostí je péče o budovy a zahrady Bambína. Pokud ho u nás potkáte, zřejmě zrovna ponese šroubovák nebo vrtačku. Dospěláci v Bambínu jsou rádi, že májí ve školce někoho tak šikovného a děti prostě milují pozorovat Honzu při práci a velmi často chtějí pomáhat.

Zuzana Sahligerová - manažerka vzdělávacích projektů

Zuzka je z učitelské rodiny a odmalička se věnuje angličtině. Proto není divu, že patří mezi její největší koníčky a vyzkoušela si ji již v mnoha různých podobách – od cestování, tlumočení a překládání přes učení až po řízení jazykové školy, kde zjistila, že jí moc baví i práce s dětmi. Po vystudování VŠE v Praze se nakrátko odstěhovala zpět na Slovensko a po návratu do Prahy posílila náš tým jako asistentka vedení.

Klára Uličná - externí pedagogický konzultant

Klára žila, po vystudování střední zdravotnické školy, téměř 2 roky ve Velké Británii, kde pracovala jako au-pair a jako asistentka pedagoga v mateřské škole. Po návratu domů absolvovala obor Učitelství anglického jazyka na Univerzitě Pardubice a následně doktorský studijní program Filologie, obor Didaktika konkrétního jazyka na Karlově Univerzitě. V současné době pracuje jako didaktik anglického jazyka v přípravném vzdělávání učitelů na Karlově univerzitě a spolupracuje s námi na projektu Bambíno.


Kariéra

Zaujalo vás Bambíno a máte zájem u nás pracovat? Kontaktujte nás na emailu
hr@skolka-bambino.cz!

Reference

Naše dcera Mia navštěvovala Bambino v Dejvicích od roku 2013 tři roky. Nám rodičům, se líbil individuální přístup, koncept práce a komunikace s vedením školky. Velice spokojeni jsme byli s web stránky, kde jsme získali všechny potřebné informace a viděli dokumentaci z činnosti, kterých se dcera účastnila. V případě nutnosti probíhala velice rychlá komunikace po e-mailech. Mia...

Jiří Matela
tatínek Miy

Více referencí

KIDS web
Vstoupit

Novinky

9.3.2018

Den otevřených dveří ve škole Square

Blíží se září, kdy se bude otevírat naše nová škola Square, a tak jsme se tam s předškoláky vydali na den otevřených dveří. V krásné světlé a útulné škole nás čekalo spoustu aktivit - v každé třídě jedna. Tvořili jsme, kreslili a...
19.2.2018

Návštěva synagogy

Protože se celý únor v Bambínu zabýváme náboženstvím, navštívili jsme s před-předškoláky židovskou synagogu. Vyslechli jsme si příběh o Golemovi a podívali se na místa, kde podle pověsti žil. Prošli jsme si také židovský hřbitov a...